Update: 20/11/2019 by ISO-CERT-VN

Thông Tin Chung
Phạm vi

ISO 20795-1:2013 phân loại răng giả cơ sở polymer và copolyme và chỉ yêu cầu của họ. Nó cũng chỉ định kiểm tra phương pháp để được sử dụng trong xác định phù hợp với những yêu cầu này. Nó hơn nữa xác định yêu cầu đối với đóng gói và đánh dấu các sản phẩm và hướng dẫn được cung cấp cho việc sử dụng các tài liệu này. Hơn nữa, nó cũng áp dụng cho răng giả cơ sở polymer mà nhà sản xuất tuyên bố rằng các tài liệu đã được cải thiện sức đề kháng tác động. Nó cũng chỉ định tương ứng yêu cầu và kiểm tra phương pháp để được sử dụng.

ISO 20795-1:2013 áp dụng cho răng giả cơ sở polymer như những người dưới đây:

poly(thép không gỉ acid để);
poly(ra nghỉ acrylic acid để);
poly(vinyl để);
poly;
cao su đổi nhiều(methacrylic acid để);
polycarbonates;
polysulfones;
poly(dimethacrylic acid để);
polyacetals (polyoxymethylene);
copolyme hoặc hỗn hợp của polymer được liệt kê trong 1 9.

 

Liên Hệ: 0988.648.963 – 0986.81.6789

contact iso-cert-vn

Chứng Nhận Xuất EU – USA

Tìm Kiếm Tiêu Chuẩn

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Tiêu Chuẩn ISO 3864-1: 2017

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Biểu tượng đồ họa …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 15223-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 22609: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Quần áo bảo vệ …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 10993-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Đánh giá sinh học …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 14683: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Khẩu trang y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 134: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị bảo vệ …

Xem thêm

You cannot copy content of this page