Thông Tin Chung
Phạm vi

Này tiêu Chuẩn Quốc tế chỉ định một trọng phương pháp để xác định khối lượng mỗi khu vực đơn vị (bề mặt mật) của sản hóa phủ trên nhôm và hợp kim của nó.
Các phương pháp được áp dụng cho tất cả các hóa chất phủ được thành lập bởi sản nhôm và hợp kim của nó, hoặc là diễn viên hay rèn, và phù hợp cho nhất nhôm hợp, ngoại trừ những người mà các đồng nội dung lớn hơn 6 %.
Chú Ý 1 cao nội dung của đồng trong hợp kim có thể dẫn đến tăng giải thể các cơ sở nhôm.
Ý 2 Nếu dày được biết đến với đủ chính xác (ví dụ, sử dụng những phương pháp định trong ISO 2128), quyết định của các khối lượng mỗi khu vực đơn vị (bề mặt mật) của chính phủ sẽ cho phép của nó rõ ràng mật để được tính toán. Ngược lại, nếu các điều kiện ứng dụng của chính phủ và mật độ của nó đã biết, những quyết định của khối lượng của một đơn vị trong khu vực (bề mặt mật) có thể cho phép tính trung bình khối lượng và một gần đúng đánh giá của dày (xem các ghi Chú trong Khoản 6).

 

Liên Hệ: 0988.648.963 – 0986.81.6789

contact iso-cert-vn

Chứng Nhận Xuất EU – USA

Tìm Kiếm Tiêu Chuẩn

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Tiêu Chuẩn ISO 3864-1: 2017

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Biểu tượng đồ họa …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 15223-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 22609: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Quần áo bảo vệ …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 10993-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Đánh giá sinh học …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 14683: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Khẩu trang y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 134: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị bảo vệ …

Xem thêm
English EN Vietnamese VI