Update: 12/11/2019 by ISO-CERT-VN

Thông Tin Chung
Phạm vi

Phần này của ISO 21072 cung cấp một phương pháp đối lập lượng thực hiện dữ liệu cho hớt dầu dưới nước di chuyển điều kiện, để cuối cùng có thể dùng một cách khách quan thẩm phán, so sánh và đánh giá thiết kế và thực hiện khác nhau thuyền đơn vị. Các phương pháp cũng áp dụng cho thử nghiệm ở một chậu và yêu cầu kiểm soát dầu chỗ ở và dầu loang đặc điểm.
Các phương pháp được áp dụng cho tất cả các loại hớt, cung cấp rằng các thiết bị kích thước đang nằm trong giới hạn vật lý của các thử nghiệm chậu. Các thủ tục kiểm tra cung cấp đầy đủ quy kết quả kiểm tra cho các đơn vị thử nghiệm, trong điều kiện kiểm soát, và cho một hay nhiều lớp dầu.
Chú Ý chăm Sóc sẽ cần phải được thực hiện khi áp dụng các kết quả kiểm tra vào những dự đoán của thuyền suất trong lĩnh vực điều kiện.

 

Liên Hệ: 0988.648.963 – 0986.81.6789

contact iso-cert-vn

Chứng Nhận Xuất EU – USA

Tìm Kiếm Tiêu Chuẩn

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Tiêu Chuẩn ISO 3864-1: 2017

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Biểu tượng đồ họa …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 15223-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 22609: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Quần áo bảo vệ …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 10993-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Đánh giá sinh học …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 14683: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Khẩu trang y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 134: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị bảo vệ …

Xem thêm

You cannot copy content of this page