Thông Tin Chung
Phạm vi

Này Tiêu Chuẩn Quốc Tế
— cung cấp một bộ kiểu dữ liệu định nghĩa cho đại diện và trao đổi khái niệm cơ bản rằng có thường gặp trong chăm sóc sức khỏe môi trường trong hỗ trợ của trao đổi thông tin trong việc chăm sóc sức khỏe môi trường;
— chỉ định một bộ sưu tập của chăm sóc y tế liên quan đến kiểu dữ liệu phù hợp để dùng trong một số sức khỏe-thông tin liên quan môi trường;
— tuyên bố ngữ nghĩa của những kiểu dữ liệu bằng cách sử dụng những thuật ngữ, ký hiệu và kiểu dữ liệu tiêu chuẩn TRUYỀN 11404, do đó mở rộng các thiết lập của các kiểu dữ liệu được xác định trong đó chuẩn;
— cung TRÌNH định nghĩa của cùng một kiểu dữ liệu bằng cách sử dụng những thuật ngữ, ký hiệu và loại được xác định trong Thống Mô hình ngôn Ngữ (HỌC) phiên bản 2.0;
— chỉ định một ví dụ (mở Rộng Mark-ngôn Ngữ) dựa trên đại diện của các kiểu dữ liệu.
Các yêu cầu mà nền tảng cho phạm vi phản ánh một sự pha trộn của yêu cầu thu thập chủ yếu là từ HL7 phiên Bản 3 và tiêu chuẩn IEC 11404, và cũng có thể từ CEN/TS 14796 CHUẨN 13606 (tất cả các bộ phận) và quá khứ ISO làm việc chăm sóc sức khỏe các kiểu dữ liệu.
Này tiêu Chuẩn Quốc tế có thể cung cấp một thực tế và hữu ích đóng góp vào bộ thiết kế của sức khỏe các hệ thống thông tin, nhưng chủ yếu là nhằm được sử dụng khi xác định bên ngoài diện hoặc tin nhắn để hỗ trợ liên lạc giữa họ.

 

Liên Hệ: 0988.648.963 – 0986.81.6789

contact iso-cert-vn

Chứng Nhận Xuất EU – USA

Tìm Kiếm Tiêu Chuẩn

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Tiêu Chuẩn ISO 3864-1: 2017

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Biểu tượng đồ họa …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 15223-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 22609: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Quần áo bảo vệ …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 10993-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Đánh giá sinh học …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 14683: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Khẩu trang y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 134: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị bảo vệ …

Xem thêm
English EN Vietnamese VI