Thông Tin Chung
Phạm vi

Này tiêu Chuẩn Quốc tế chỉ định 25-cực kết nối và nhiệm vụ của số điện thoại liên lạc vào diện giữa dữ liệu thiết bị đầu cuối (đã sẵn sàng) và dữ liệu thiết bị chấm dứt mạch (HOẶC) hoặc song song tự động thiết bị gọi (ACE). Nó được áp dụng để nói ban nhạc, modem, công dữ liệu mạng (PDN) tiện nghi, điện báo bộ chuyển đổi tín hiệu, và tự động thiết bị gọi nơi CCITT1) Nghị V. 24 và V. 28 được áp dụng.
Trong trường hợp của PDN đính kèm qua X. 20 diện các chức năng của sự trao đổi mạch là phù hợp với CCITT đề Nghị X. 24.
Trong trường hợp các câu 20 loại outstation diện các đặc tính điện đang ở phù hợp với CCITT đề Nghị V. 31 hoặc V. 31 bis.
Tiêu Chuẩn quốc tế tiêu chuẩn IEC 2110 cung cấp thêm kích thước của căn nhà ở kết nối, cũng như những đề nghị có nghĩa là cung cấp một thiết bị khóa (chốt chặn) và nối che chắn.

 

Liên Hệ: 0988.648.963 – 0986.81.6789

contact iso-cert-vn

Chứng Nhận Xuất EU – USA

Tìm Kiếm Tiêu Chuẩn

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Tiêu Chuẩn ISO 3864-1: 2017

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Biểu tượng đồ họa …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 15223-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 22609: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Quần áo bảo vệ …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 10993-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Đánh giá sinh học …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 14683: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Khẩu trang y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 134: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị bảo vệ …

Xem thêm
English EN Vietnamese VI