Thông Tin Chung
Phạm vi

Này tiêu Chuẩn Quốc tế xác định chung chi tiết kỹ thuật liên quan đến các truy cập vào lớp của NÓ trạm kiến trúc tham khảo quy định ở ISO 21217 được áp dụng cho tất cả hay một số truy cập vào lớp công nghệ. Này, bao gồm, đặc biệt là các vụ truy cập vào thời điểm (SAP) của một thông tin liên lạc, giao diện (CI) như là cung cấp bởi các thông tin liên lạc thích ứng lớp (CAL) cho truyền thông. SAP được cung cấp bởi CI quản lý thích ứng thực thể (MAE) cho quản lý của các thông tin liên lạc, giao diện được chỉ định bởi sự tham khảo ISO 24102-3.

 

Liên Hệ: 0988.648.963 – 0986.81.6789

contact iso-cert-vn

Chứng Nhận Xuất EU – USA

Tìm Kiếm Tiêu Chuẩn

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Tiêu Chuẩn ISO 3864-1: 2017

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Biểu tượng đồ họa …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 15223-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 22609: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Quần áo bảo vệ …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 10993-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Đánh giá sinh học …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 14683: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Khẩu trang y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 134: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị bảo vệ …

Xem thêm
English EN Vietnamese VI