Thông Tin Chung
Phạm vi

Phần này của ISO 21360 xác định phương pháp để đo lượng chảy, căn cứ áp lực, hơi nước khoan dung, tiêu thụ năng lượng, và thấp nhất bắt đầu lên, nhiệt độ của chuyển tích cực, máy bơm đó xả khí chống lại áp suất khí quyển và với một cơ sở bình thường áp lực <10 pascal.
Trong phần này của ISO 21360, nó là cần thiết để sử dụng các quyết định của khối lượng chảy và căn cứ áp lực quy định ở ISO 21360-1.
Phần này của ISO 21360 cũng áp dụng đối với những thử nghiệm của các loại máy bơm đó có thể xả khí chống lại áp suất khí quyển, ví dụ như kéo máy bơm.

 

Liên Hệ: 0988.648.963 – 0986.81.6789

contact iso-cert-vn

Chứng Nhận Xuất EU – USA

Tìm Kiếm Tiêu Chuẩn

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Tiêu Chuẩn ISO 3864-1: 2017

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Biểu tượng đồ họa …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 15223-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 22609: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Quần áo bảo vệ …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 10993-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Đánh giá sinh học …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 14683: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Khẩu trang y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 134: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị bảo vệ …

Xem thêm
English EN Vietnamese VI