Thông Tin Chung
Phạm vi

Này tiêu Chuẩn Quốc tế hiện một loạt các biểu tượng đồ họa cho các dụng cụ nha khoa. Họ đang đặt ra đặc biệt cho khu vực này của nha khoa hoặc tương ứng cụ thể vùng trong nha khoa. Chung biểu tượng được lấy từ có liên quan tiêu chuẩn IEC quốc tế khác tài liệu. Một số biểu tượng mới trình bày bởi các nhà sản xuất hoặc người có được thêm.
Bởi vì nhiều nha khoa sản phẩm được coi là trong một số trường hợp, như là các thiết bị y tế và trong một số trường hợp không phải là thiết bị y tế ở nha khoa các sử dụng bị hạn chế của các biểu tượng quy định ở ISO 15223 được coi là không thực tế. Đó là những ý định của đây tiêu Chuẩn Quốc tế để mở rộng các ứng dụng khu vực của một số biểu tượng đồ họa quy định ở ISO 15223 cho toàn bộ khu vực của nha khoa. Vì vậy các biểu tượng này được liệt kê trong này tiêu Chuẩn Quốc tế cùng với nguồn tài liệu của họ.
Chú Ý Ở ngoài điều khoản được sử dụng trong hai trong ba chính thức ISO ngôn ngữ (tiếng anh, tiếng pháp và tiếng nga) này tiêu Chuẩn Quốc tế cho các điều khoản tương đương trong tiếng đức, đây là công bố dưới trách nhiệm của các thành viên cơ thể cho Đức (DIN). Tuy nhiên, chỉ có điều kiện đưa ra trong chính ngôn ngữ có thể được coi là ISO điều khoản.

 

Liên Hệ: 0988.648.963 – 0986.81.6789

contact iso-cert-vn

Chứng Nhận Xuất EU – USA

Tìm Kiếm Tiêu Chuẩn

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Tiêu Chuẩn ISO 3864-1: 2017

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Biểu tượng đồ họa …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 15223-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 22609: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Quần áo bảo vệ …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 10993-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Đánh giá sinh học …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 14683: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Khẩu trang y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 134: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị bảo vệ …

Xem thêm
English EN Vietnamese VI