Thông Tin Chung
Phạm vi

Này tiêu Chuẩn Quốc tế cho các điều khoản
và định nghĩa của các bộ Phận chính của một soạn thảo
sắp xếp một máy quay.
Các văn bản được hoàn thành vào tương ứng
hình minh họa.
Chú Ý-Ở ngoài điều khoản sử dụng trong ba
chính thức ISO ngôn ngữ (tiếng anh, tiếng pháp và tiếng nga),
này tiêu Chuẩn Quốc tế cho tương đương
điều khoản trong tiếng đức; này đã được
bao gồm theo yêu cầu của ISO ủy Ban Kỹ thuật
72, và được công bố dưới trách nhiệm
của các thành Viên Cơ quan cho Đức (DNA) và
Thụy sĩ (BỘ). Tuy nhiên, chỉ có các điều khoản,
định nghĩa được đưa ra trong chính ngôn ngữ tân được
coi như ISO định nghĩa

 

Liên Hệ: 0988.648.963 – 0986.81.6789

contact iso-cert-vn

Chứng Nhận Xuất EU – USA

Tìm Kiếm Tiêu Chuẩn

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Tiêu Chuẩn ISO 3864-1: 2017

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Biểu tượng đồ họa …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 15223-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 22609: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Quần áo bảo vệ …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 10993-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Đánh giá sinh học …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 14683: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Khẩu trang y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 134: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị bảo vệ …

Xem thêm
English EN Vietnamese VI