Thông Tin Chung
Phạm vi

Phần này của ISO 22282 yêu cầu thiết lập cho đất điều tra bởi phương tiện của infiltrometer bài kiểm tra như là một phần của địa điều tra vụ phù hợp với VI 1997-1 và VI 1997-2.
Nó cũng áp dụng cho việc tại chỗ xác định của nước thấm của hiện tại địa chất hình hoặc điều trị hay đầm vật liệu.
Các infiltrometer kiểm tra được sử dụng để xác định xâm nhập lực của đất xuống bề mặt hoặc nông sâu. Nó là một thử nghiệm đơn giản để xác định thấm hệ số. Phương pháp này có thể được áp dụng, sử dụng hoặc là trạng thái ổn định hay thoáng qua điều kiện trong bão hòa hay hòa, đất.
Các nguyên tắc của các thử nghiệm dựa vào đo của một bề mặt dọc dòng chảy của nước mà thực đất dưới ảnh hưởng của một tích cực đầu thủy lực.
Bề mặt xâm nhập các thiết bị bao gồm duy nhất và đôi vòng infiltrometer thiết kế của mở hoặc đóng cửa loại.
Các thiết bị đo và các thủ tục đo đang thích nghi với phạm vi khác nhau của thấm. Mở hệ thống đang thích nghi để thấm khoảng từ 10-5 để 10-8 m/s và hệ thống khép kín cho thấm thấp hơn 10-8.
Tùy thuộc vào điều kiện môi trường và nước thấm của đất, một thời gian của một vài phút để một vài ngày là cần thiết để chạy các bài kiểm tra.
Phần này của ISO 22282 xác định những thuật ngữ và các thông số đo. Nó ghi rõ những đặc điểm của các thiết bị, xác định thủ tục của các bài kiểm tra liên quan đến sự khác nhau đo lường kỹ thuật và chỉ định kết quả xét nghiệm.
Nó được áp dụng để:
— dự án kỹ thuật;
— thủy văn nghiên cứu, và
— lưu trữ chất thải.

 

Liên Hệ: 0988.648.963 – 0986.81.6789

contact iso-cert-vn

Chứng Nhận Xuất EU – USA

Tìm Kiếm Tiêu Chuẩn

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Tiêu Chuẩn ISO 3864-1: 2017

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Biểu tượng đồ họa …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 15223-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 22609: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Quần áo bảo vệ …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 10993-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Đánh giá sinh học …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 14683: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Khẩu trang y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 134: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị bảo vệ …

Xem thêm
English EN Vietnamese VI