Thông Tin Chung
Phạm vi

Phần này của ISO 22282 xác định yêu cầu cho các quyết tâm của địa phương thấm trong đất và những tảng đá dưới hoặc trên những ngầm trong một hệ thống khép kín, bởi nước thấm bài kiểm tra như là một phần của địa dịch vụ điều tra theo VI 1997-1 và VI 1997-2.
Các bài kiểm tra, được sử dụng để xác định thấm hệ số k trong thấp thấm đất và đá thấp hơn 10^(-8) m/s. Nó cũng có thể được sử dụng để xác định transmissivity T và lưu trữ số S.
Chú Ý áp lực nước kiểm tra trong đá được bao phủ cấp 22282-3.

 

Liên Hệ: 0988.648.963 – 0986.81.6789

contact iso-cert-vn

Chứng Nhận Xuất EU – USA

Tìm Kiếm Tiêu Chuẩn

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Tiêu Chuẩn ISO 3864-1: 2017

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Biểu tượng đồ họa …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 15223-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 22609: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Quần áo bảo vệ …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 10993-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Đánh giá sinh học …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 14683: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Khẩu trang y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 134: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị bảo vệ …

Xem thêm
English EN Vietnamese VI