Thông Tin Chung
Phạm vi

Phần này của ISO 22389 ghi rõ các thành phần suất và yêu cầu sản xuất cho tiền chế dựa trên gỗ tôi-dầm sử dụng như kết cấu thành viên trong uốn ứng dụng. Nó không bao lửa hiệu, formaldehyde yêu cầu và sinh vật với tính bền bỉ.
Phần này của ISO 22389 cho yêu cầu để sản xuất, chất lượng trong nhà giám định về việc tái của tiền chế dựa trên gỗ tôi-dầm.
Dựa trên gỗ tôi-dầm kiểm tra theo phần này của ISO 22389 được sử dụng trong điều kiện và sử dụng các thành phần đó có thể chống lại các tác động của ẩm trên cấu trúc suất do cho sự chậm trễ xây dựng hoặc các điều kiện của tương tự mức độ nghiêm trọng, nhưng không vĩnh viễn tiếp xúc với thời tiết.
Chú Ý Những điều kiện dịch vụ tương tự như “dịch Vụ lớp 2” tiêu chuẩn 20152-1.
Thử đánh giá, và hiệu đặc yêu cầu tiền chế dựa trên gỗ tôi-dầm được bao phủ trong ISO 22389-1.
Phần này của ISO 22389 không có ý để giải quyết tất cả các vấn đề an toàn, nếu có liên quan đến việc sử dụng nó. Đó là trách nhiệm của những người này là một phần của ISO 22389 để thiết lập thích hợp sức khỏe và an toàn và hành động, và xác định áp dụng các quy định những giới hạn trước khi sử dụng.

 

Liên Hệ: 0988.648.963 – 0986.81.6789

contact iso-cert-vn

Chứng Nhận Xuất EU – USA

Tìm Kiếm Tiêu Chuẩn

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Tiêu Chuẩn ISO 3864-1: 2017

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Biểu tượng đồ họa …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 15223-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 22609: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Quần áo bảo vệ …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 10993-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Đánh giá sinh học …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 14683: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Khẩu trang y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 134: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị bảo vệ …

Xem thêm
English EN Vietnamese VI