Thông Tin Chung
Phạm vi

Phần này của ISO 22476 chỉ định một cơ nón kiểm tra (GIẤY), bao gồm cả thiết bị
yêu cầu, thực và báo cáo. Các kết quả từ những địa kiểm tra đặc biệt phù hợp với
chất lượng và định lượng quyết tâm của một đất hồ sơ cùng với trực tiếp điều tra — hoặc là một
so sánh với khác ở chỗ kiểm tra.
Các kết quả từ một nón kiểm tra nguyên tắc có thể sử dụng để đánh giá tầng, loại đất, và
địa các thông số như đất có mật độ cắt-thông số sức mạnh, và biến dạng và củng cố
đặc điểm.
Phần này của ISO 22476 xác định danh tính năng sau đây:
hóa đơn loại nón kiểm tra (xem Bảng 1);
hóa đơn lớp ứng dụng (xem Bảng 2);
hóa đơn thâm nhập độ sâu thâm nhập;
hóa đơn vị mặt đất hay dưới nước, đất ở vị trí của cái nón kiểm tra
với sự tham khảo một mốc;
hóa đơn vị trí của nón cứng, kiểm tra liên quan đến một tái sản xuất vị trí cố định tham khảo.
Chú Ý Các kế hoạch và đánh giá của một cuộc điều tra chương trình và các ứng dụng của mình, kết quả để thiết kế rất
bao phủ bởi VI 1997-1 và VI 1997-2.

 

Liên Hệ: 0988.648.963 – 0986.81.6789

contact iso-cert-vn

Chứng Nhận Xuất EU – USA

Tìm Kiếm Tiêu Chuẩn

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Tiêu Chuẩn ISO 3864-1: 2017

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Biểu tượng đồ họa …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 15223-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 22609: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Quần áo bảo vệ …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 10993-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Đánh giá sinh học …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 14683: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Khẩu trang y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 134: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị bảo vệ …

Xem thêm
English EN Vietnamese VI