Thông Tin Chung
Phạm vi

Phần này của ISO 22476 ghi rõ các thiết bị yêu cầu, thực và báo cáo về lỗ khoan jack, kiểm tra.
Chú Ý Này, một phần của ISO 22476 đáp ứng những yêu cầu cho khoan jack, kiểm tra như là một phần của địa điều tra và kiểm tra theo VI 1997-1[1] và VI 1997-2.[2]
Phần này của ISO 22476 ghi rõ các thủ tục tiến hành một lỗ khoan jack, kiểm tra trong đất đủ cứng để không bị ảnh hưởng bởi các hoạt động khoan. Hai xuyên tâm trụ thép tải tấm được đặt ở đất và mở bởi áp lực. Áp lực áp dụng đến, và liên quan đến khai mạc của tàu thăm dò được đo và ghi lại để có được một sự căng thẳng trọng mối quan hệ của đất cho phạm vi của các thiết kế dự kiến căng thẳng.
Phần này của ISO 22476 áp dụng để kiểm tra sâu thẳm của toán 100 m và để thử nghiệm hoặc là trên cạn hay trên biển.

 

Liên Hệ: 0988.648.963 – 0986.81.6789

contact iso-cert-vn

Chứng Nhận Xuất EU – USA

Tìm Kiếm Tiêu Chuẩn

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Tiêu Chuẩn ISO 3864-1: 2017

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Biểu tượng đồ họa …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 15223-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 22609: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Quần áo bảo vệ …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 10993-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Đánh giá sinh học …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 14683: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Khẩu trang y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 134: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị bảo vệ …

Xem thêm
English EN Vietnamese VI
Bạn không thể sao chép nội dung của trang này. ❌ Đây là bản quyền nội dung thuộc về ISO-CERT.VN được bảo hộ bởi DMCA PRO