Thông Tin Chung
Phạm vi

1.1 Này tiêu Chuẩn Quốc tế xác không gian liên kết mở rộng (TAY) trở-tất cả-khung (RAF) dịch vụ trong sự phù hợp với những TAY tài liệu tham khảo người mẫu (CÁC 15396:2007). Các phi vụ là một TAY chuyển giao dịch vụ cung cấp cho một nhiệm vụ sử dụng tất cả từ xa khung từ một không gian liên kết kênh vật lý. 1.2 Này tiêu Chuẩn Quốc tế xác định phi vụ về một) các hoạt động cần thiết để cung cấp dịch vụ, b) các thông số dữ liệu liên kết với mỗi hoạt động, c) các hành vi đó là kết quả từ những lời gọi của mỗi hoạt động, và d) các mối quan hệ giữa, và giá trị trình tự của các hoạt động và kết quả là những hành vi. 1.3 Nó không xác định
một) cá nhân, triển khai, hoặc sản phẩm, b) việc thực hiện thực thể hoặc diện trong các hệ thống thực sự, c) các phương pháp hoặc công nghệ cần thiết để có được từ xa khung từ nhận được tín hiệu từ một tàu vũ trụ,
d) các phương pháp hoặc công nghệ yêu cầu phải cung cấp một phù hợp với môi trường cho thông tin liên lạc, hay
e) các hoạt động quản lý cần thiết để sắp xếp hình, và kiểm soát các phi vụ.
1.4 phạm vi và lĩnh vực của ứng dụng là hơn nữa chi tiết trong mệnh đề phụ 1.1, 1.2 và 1.3 của những
kèm theo CCSDS bố.

 

Liên Hệ: 0988.648.963 – 0986.81.6789

contact iso-cert-vn

Chứng Nhận Xuất EU – USA

Tìm Kiếm Tiêu Chuẩn

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Tiêu Chuẩn ISO 3864-1: 2017

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Biểu tượng đồ họa …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 15223-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 22609: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Quần áo bảo vệ …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 10993-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Đánh giá sinh học …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 14683: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Khẩu trang y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 134: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị bảo vệ …

Xem thêm
English EN Vietnamese VI