Update: 12/11/2019 by ISO-CERT-VN

Thông Tin Chung
Phạm vi

Này tiêu Chuẩn Quốc tế xác định xây dựng, an toàn và thực hiện yêu cầu của đóng gói hoặc nhà máy phù hợp hydro khí thế hệ các thiết bị, đây gọi là máy phát điện hydrogen, sử dụng điện phản ứng để electrolyse nước để tạo hydro và khí oxy.
Này tiêu Chuẩn Quốc tế là áp dụng cho hydro máy phát điện đó, sử dụng những loại ion phương tiện vận chuyển:
— Nhóm các căn cứ nước;
— Rắn vật liệu polymer với axit chức năng nhóm bổ sung như acid proton màng trao đổi (PEM).
Phần này của ISO 22734 được áp dụng cho hydro máy phát điện dự định cho nhà và ngoài trời công nghiệp và thương mại sử dụng (không cư sử dụng). Hydro máy phát điện đó cũng có thể được sử dụng để tạo ra điện như đảo ngược pin nhiên liệu bị loại ra khỏi phạm vi này tiêu Chuẩn Quốc tế.
Này tiêu Chuẩn Quốc tế được thiết kế để được sử dụng để xác nhận các mục đích.

 

Liên Hệ: 0988.648.963 – 0986.81.6789

contact iso-cert-vn

Chứng Nhận Xuất EU – USA

Tìm Kiếm Tiêu Chuẩn

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Tiêu Chuẩn ISO 3864-1: 2017

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Biểu tượng đồ họa …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 15223-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 22609: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Quần áo bảo vệ …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 10993-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Đánh giá sinh học …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 14683: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Khẩu trang y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 134: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị bảo vệ …

Xem thêm

You cannot copy content of this page