Thông Tin Chung
Phạm vi

Phần này của ISO 22900 cung này để cho phép chẩn đoán và tái lập trình phần mềm từ tất cả các nhà sản xuất xe sự linh hoạt để làm việc với nhiều phương tiện truyền thông diện (NGỰA) từ nhiều công cụ nhà cung cấp. Hệ thống này cho phép mỗi chiếc xe, nhà sản xuất để hỗ trợ tất cả các phương tiện truyền thông để thực hiện diện chẩn đoán và để kiểm soát sự tự lập trình cho điện tử kiểm soát các đơn vị (Âucũng) trong xe của họ.
Phần này của ISO 22900 mô tả những áp dụng trường hợp sử dụng để biện minh cho lợi ích của ISO 22900. Nó cũng ghi rõ các yêu cầu thiết kế để chẩn đoán và lập trình thông xe diện nhà thiết kế. Các yêu cầu thiết kế được phân loại vào các cấp khác nhau của phù hợp lớp học để cung cấp:
— “phần mềm tuân thủ”, một bộ yêu cầu cho hiện tại A, đó là phần mềm nhưng không phần cứng tuân thủ;
— “điện tuân thủ”, xác định tất cả tín hiệu và điện diện cho phép một hệ thống tích hợp để kết nối nhiều hơn một NHẤT giao Thức mô-Đun để xe nối chẩn đoán và các hệ thống máy chủ;
— “khí tuân thủ”, xác định kết nối tiêu chuẩn trên NGỰA giao Thức mô-Đun diện cho chiếc xe dữ Liệu liên Kết Nối (ĐẤT,) và các hệ thống máy chủ, cũng như xác định một cáp khái niệm để hỗ trợ giao tiếp nhiều hơn một NHẤT giao Thức mô-Đun.
Các kỹ thuật yêu cầu được chỉ định trong phần này của ISO 22900 đã bị ảnh hưởng bởi các yêu cầu của cơ quan pháp lý đối với “OBD và lập trình”.
Các mô-Đun Xe thông tin liên Lạc, giao Diện phần cứng yêu cầu thiết kế sẽ cung cấp thích hợp phát triển hướng dẫn cho phương tiện truyền thông diện nhà sản xuất đến gặp chính quyền và ô tô nhà sản xuất nhu cầu đối với liên nhà cung cấp khả năng hoạt động.

 

Liên Hệ: 0988.648.963 – 0986.81.6789

contact iso-cert-vn

Chứng Nhận Xuất EU – USA

Tìm Kiếm Tiêu Chuẩn

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Tiêu Chuẩn ISO 3864-1: 2017

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Biểu tượng đồ họa …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 15223-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 22609: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Quần áo bảo vệ …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 10993-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Đánh giá sinh học …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 14683: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Khẩu trang y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 134: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị bảo vệ …

Xem thêm
English EN Vietnamese VI