Thông Tin Chung
Phạm vi

Phần này của ISO 22900 tập trung vào các mô tả của một lập trình hướng đối diện. Mục tiêu là khả năng để thực hiện các ứng dụng máy chủ, được sử dụng trong những thiết kế và sản xuất bảo trì giai đoạn của một chiếc xe hệ thống truyền thông, tương thích với nhau, và như vậy trao đổi. Từ quan điểm của người dùng truy cập, và nhập trên tàu đơn vị kiểm soát được cung cấp bởi một tương ứng dụng, các thông tin liên lạc chủ và một NHẤT module cho chẩn đoán. Các người có quyền truy cập để xử lý các đơn vị kiểm soát (Âucũng) trong xe cho các dịch vụ chẩn đoán.

 

Liên Hệ: 0988.648.963 – 0986.81.6789

contact iso-cert-vn

Chứng Nhận Xuất EU – USA

Tìm Kiếm Tiêu Chuẩn

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Tiêu Chuẩn ISO 3864-1: 2017

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Biểu tượng đồ họa …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 15223-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 22609: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Quần áo bảo vệ …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 10993-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Đánh giá sinh học …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 14683: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Khẩu trang y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 134: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị bảo vệ …

Xem thêm
English EN Vietnamese VI