Thông Tin Chung
Phạm vi

Phần này của ISO 22915 ghi rõ các xét nghiệm để kiểm tra sự ổn định của vốn xe tải với cột buồm khi xử lý trống rỗng, hoặc laden vận tải đựng của 6 m (20 ft) chiều dài và lâu hơn.
Nó được áp dụng cho các loại xe tải công nghiệp, được trang bị với forks, một rải, (đầu nâng và phía thang), hoặc khác xử lý tải trọng có nghĩa là áp dụng cho container xử lý.
Này tiêu Chuẩn Quốc tế không áp dụng cho xe tải khi xử lý một container đó có một điện thoại di động trung tâm của trọng lực (xem ISO 3874).

 

Liên Hệ: 0988.648.963 – 0986.81.6789

contact iso-cert-vn

Chứng Nhận Xuất EU – USA

Tìm Kiếm Tiêu Chuẩn

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Tiêu Chuẩn ISO 3864-1: 2017

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Biểu tượng đồ họa …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 15223-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 22609: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Quần áo bảo vệ …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 10993-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Đánh giá sinh học …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 14683: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Khẩu trang y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 134: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị bảo vệ …

Xem thêm
English EN Vietnamese VI