Update: 12/11/2019 by ISO-CERT-VN

Thông Tin Chung
Phạm vi

Phần này của ISO 230 chỉ thủ tục thử nghiệm để đánh giá đo suất của liên lạc với thăm dò hệ thống (sử dụng trong một rời rạc-điểm thăm dò chế độ) tích hợp với một điều khiển số cụ máy móc.
Nó không bao gồm các loại khác của thăm dò hệ thống, như những người sử dụng trong chế độ quét hay không liên hệ với thăm dò hệ thống. Các đánh giá của các hoạt động của máy công cụ nó là một máy đo phối hợp (CMM), là bên ngoài phạm vi của phần này của ISO 230. Như vậy, hiệu suất, đánh giá liên quan đến việc truy tìm nguồn gốc vấn đề là ảnh hưởng mạnh mẽ của công cụ máy móc học chính xác và có thể, ngoài những công cụ máy thăm dò kiểm tra hệ thống định trong phần này của ISO 230, được đánh giá theo ISO 10360-2 tiêu chuẩn 10360-5.
Điều khiển số máy công cụ có thể áp dụng liên lạc với thăm dò hệ thống trong gia công trình ứng dụng, như là:
— xác định rằng chính xác phôi đã được nạp trước khi gia công;
— vị trí và/hoặc liên kết của các phôi;
— đo của các phôi sau khi công, nhưng trong khi vẫn còn trên máy;
— đo của các vị trí và định hướng của những công cụ máy quay trục;
— đo và thiết lập của các công cụ cắt (bán kính, chiều dài và bù đắp của các công cụ);
— phát hiện của công cụ vỡ.
Chú Ý 1 phần Này của ISO 230 tập trung vào công trung tâm, nhưng đó là dự định mà các loại máy, ví dụ chuyển và mài trung tâm, được bao gồm trong một sửa đổi tương lai của một phần này của ISO 230.
Ý 2 phần Này của ISO 230 không bao gồm không liên hệ với loại đầu dò (ví dụ đầu dò quang học) hoặc quét dò, nhưng nó là dự định rằng họ được đưa vào một sửa đổi tương lai của một phần này của ISO 230.

 

Liên Hệ: 0988.648.963 – 0986.81.6789

contact iso-cert-vn

Chứng Nhận Xuất EU – USA

Tìm Kiếm Tiêu Chuẩn

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Tiêu Chuẩn ISO 3864-1: 2017

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Biểu tượng đồ họa …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 15223-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 22609: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Quần áo bảo vệ …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 10993-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Đánh giá sinh học …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 14683: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Khẩu trang y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 134: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị bảo vệ …

Xem thêm

You cannot copy content of this page