Thông Tin Chung
Phạm vi

Phần này của ISO 23269 chỉ định khép kín, máy thở cho lính cứu hỏa trên tàu, mà là cần thiết để được thực hiện trên tàu bởi Phần C (đàn Áp của ngọn Lửa) chương II-2 năm 1974 Ước Quốc tế về An toàn của cuộc Sống trên Biển (lãng mạn 74), được sửa đổi và chương 3 của các Quốc tế Mã Lửa cho Hệ thống An toàn (TIỂU Mã).
Mặc dù hơi thở bộ máy sản xuất phù hợp với phần này của ISO 23269 là để dùng trong chiến đấu nhỏ để vừa cường độ cháy hết các hoạt động của bất kỳ cài đặt sửa chữa hệ thống, họ không có ý định hoặc thích hợp cho xâm nhập trực tiếp vào ngọn lửa.

 

Liên Hệ: 0988.648.963 – 0986.81.6789

contact iso-cert-vn

Chứng Nhận Xuất EU – USA

Tìm Kiếm Tiêu Chuẩn

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Tiêu Chuẩn ISO 3864-1: 2017

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Biểu tượng đồ họa …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 15223-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 22609: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Quần áo bảo vệ …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 10993-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Đánh giá sinh học …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 14683: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Khẩu trang y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 134: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị bảo vệ …

Xem thêm
English EN Vietnamese VI