Thông Tin Chung
Phạm vi

Này tiêu Chuẩn Quốc tế chỉ định một hệ thống kiểm soát không chức năng kiểm tra liên quan đến bất kỳ sản phẩm cho các hệ thống không gian như điện tử, và các thành phần điện và phần mềm, cũng như hoạt động không chức năng kiểm tra và dị thường.
Này tiêu Chuẩn Quốc tế áp dụng cho tất cả chuyển giao các sản phẩm và cung cấp, xuống tất cả các cấp độ đó không phù hợp với yêu cầu đặc điểm kỹ và thiết kế cơ sở.
Này tiêu Chuẩn Quốc tế là áp dụng trong giai đoạn:
một) mua sắm, sản xuất trình độ tích, và kiểm tra;
b) chấp nhận giao hàng, và vận chuyển;
c) chuẩn bị khởi động và máy bay hoặc khởi động sẵn sàng,
d) hoạt động xác nhận hoặc trình độ chuyên môn;
e) hoạt động;
f) nâng cấp.
Này tiêu Chuẩn Quốc tế cũng chỉ yêu cầu cho việc giao tiếp với công ty nội bộ không phù hợp báo cáo và xử lý.
Kỹ thuật thay đổi nằm ngoài phạm vi này tiêu Chuẩn Quốc tế.

 

Liên Hệ: 0988.648.963 – 0986.81.6789

contact iso-cert-vn

Chứng Nhận Xuất EU – USA

Tìm Kiếm Tiêu Chuẩn

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Tiêu Chuẩn ISO 3864-1: 2017

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Biểu tượng đồ họa …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 15223-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 22609: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Quần áo bảo vệ …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 10993-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Đánh giá sinh học …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 14683: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Khẩu trang y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 134: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị bảo vệ …

Xem thêm
English EN Vietnamese VI