Thông Tin Chung
Phạm vi

Này tiêu Chuẩn Quốc tế cung cấp sản phẩm kỹ thuật cho xúc giác đi bộ trên bề mặt các chỉ số (TWSIs) và nghị của họ cài đặt để trợ giúp trong nhà an toàn và độc lập di động của người khiếm thị người.
Này tiêu Chuẩn Quốc tế quy định hai loại TWSIs: chú ý các mẫu và hướng dẫn mô hình. Cả hai loại có thể được sử dụng trong nhà và ngoài trời trong suốt xây dựng một môi trường mà không có đủ tín hiệu cho tìm lối đi, hoặc ở cụ thể nguy hiểm.
Một số quốc gia đã được thông qua thiết kế khác của TWSIs dựa trên sự hợp nhất những phát hiện của khoa học công nghệ và kinh nghiệm, đảm bảo rằng họ có thể được phát hiện và phân biệt của hầu hết người dùng. Tiêu chuẩn quốc gia quy định và hướng dẫn quản lý bởi luật pháp quốc gia xác định nơi TWSIs đang được sử dụng. Này tiêu Chuẩn Quốc tế là không được thiết kế để thay thế yêu cầu và đề nghị chứa trong như tiêu chuẩn quốc gia, quy định hoặc hướng dẫn.

 

Liên Hệ: 0988.648.963 – 0986.81.6789

contact iso-cert-vn

Chứng Nhận Xuất EU – USA

Tìm Kiếm Tiêu Chuẩn

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Tiêu Chuẩn ISO 3864-1: 2017

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Biểu tượng đồ họa …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 15223-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 22609: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Quần áo bảo vệ …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 10993-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Đánh giá sinh học …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 14683: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Khẩu trang y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 134: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị bảo vệ …

Xem thêm
English EN Vietnamese VI