Update: 17/11/2019 by ISO-CERT-VN

Thông Tin Chung
Phạm vi

Này tiêu Chuẩn Quốc tế đãi với
— vỏ doa với côn khoan, côn 1 : 30 (bao gồm) với khe lái xe (Bảng 1 và 2);
— tương ứng arbors cho vỏ doa (Bàn 3 và 4).
Nó mang lại cho kích thước
— cho vỏ doa với bên ngoài đường kính ở trên 19,9 mm (0.783 5 trong) và bao gồm cả 101,6 mm (4 trong) có côn chán với lớn cuối đường kính d1 từ 10 mm (0.393 7 trong) đến 50 mm (1.968 5 trong) và cho tương ứng arbors;
— cho vỏ khoét khe và arbor mộng (Bàn 5 và 6), để đảm bảo hoán đổi vỏ doa và tương ứng arbors, và chi tiết của một phương pháp của kiểm tra các côn yếu tố.
Nó bổ sung ISO/R 236 và ISO/R 521.

 

Liên Hệ: 0988.648.963 – 0986.81.6789

contact iso-cert-vn

Chứng Nhận Xuất EU – USA

Tìm Kiếm Tiêu Chuẩn

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Tiêu Chuẩn ISO 3864-1: 2017

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Biểu tượng đồ họa …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 15223-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 22609: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Quần áo bảo vệ …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 10993-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Đánh giá sinh học …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 14683: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Khẩu trang y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 134: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị bảo vệ …

Xem thêm

You cannot copy content of this page