Thông Tin Chung
Phạm vi

Phần này của ISO 24631 chỉ định quy tắc và thủ tục cho đồng bộ hóa RFID thu khi đọc chiếc sử dụng cá nhân, nhận dạng động vật tuân thủ để ISO 11784 tiêu chuẩn 11785.
Các đồng bộ chương trình mô tả ở đây có thể được thực hiện đầy đủ trong mỗi đọc, và độc giả như vậy khi gắn liền với sự đồng bộ xe buýt tạo ra một nhóm mạng lưới (tất cả độc giả đều bình đẳng — không có chuyên chủ). Ngoài ra, một nhóm độc giả, mà có thể là trong một bậc thầy/nô lệ hình cũng có thể được thêm vào xe buýt cách sử dụng một chuyên, nhà sản xuất cụ thể đồng bộ Hóa Diện. Đồng bộ Hóa Diện trình bày để đồng bộ hóa xe điện đặc điểm giống hệt với một ngang hàng đầu đọc.
Máy thu phát phù hợp chuẩn 24631-2 giấy phép kích hoạt trên/ra thời gian chịu đựng của -0/+1 ms và vì vậy cho người đọc nhà sản xuất lựa chọn của họ, thích phương pháp để phát hiện những kết nối đầu; một phần hoặc toàn. Tuy nhiên, khi đồng bộ hóa độc giả, không phân biệt mà tiêu đề phát hiện sử dụng phương pháp điều quan trọng là tất cả độc giả tuân thủ đúng cụ thể thời gian và thời gian dung sai như được đưa ra trong thời gian biểu đồ.
Đặc biệt chú ý cũng nên cho chẩn đoán lỗi mà trở nên quan trọng hơn khi một người có phẩm từ nhà sản xuất khác nhau. Rõ ràng trường hợp là nơi mà một người đọc đó là một phần của một mạng lưới đã trở nên tách ra ví dụ như sync cáp phá vỡ, và nó sẽ xem xét nó tự đến được độc lập và như vậy được phép hoạt động không đồng bộ để gây thiệt hại cho tất cả độc giả khác.

 

Liên Hệ: 0988.648.963 – 0986.81.6789

contact iso-cert-vn

Chứng Nhận Xuất EU – USA

Tìm Kiếm Tiêu Chuẩn

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Tiêu Chuẩn ISO 3864-1: 2017

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Biểu tượng đồ họa …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 15223-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 22609: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Quần áo bảo vệ …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 10993-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Đánh giá sinh học …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 14683: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Khẩu trang y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 134: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị bảo vệ …

Xem thêm
English EN Vietnamese VI