Thông Tin Chung
Phạm vi

Phần này của ISO 2566 chỉ định một phương pháp của chuyển đổi nhiệt độ phòng phần trăm elongations sau khi gãy thu được nhiều không tỷ lệ thuận đo độ dài khác đo độ dài.
Công thức (xem khoản 4) trên đó chuyển đổi đang dựa được coi là đáng tin cậy khi áp dụng cho sợi carbon mangan, màu và crom màu thép trong bền cao khoảng 300 để 700 N/mm 2 và trong cán nóng, nóng, nóng và bình thường hoặc ủ điều kiện, có hoặc không có tôi.
Những chuyển đổi được không áp dụng đến
một) lạnh giảm thép;
b) dập tắt và kính thép;
c) như thép.
Không phải là họ nên được sử dụng đâu chiều dài khổ vượt quá mml_m3 hoặc nơi rộng để độ dày của các thử nghiệm mảnh vượt quá 20.
Chăm sóc phải được thực hiện trong các trường hợp của dải dưới dày 4 mm, như các chỉ số trong các công thức được đưa ra trong khoản 4 trong nếp gấp với giảm độ dày; giá trị để được sử dụng sẽ là chủ đề của thỏa thuận giữa các khách hàng và các nhà cung cấp.

 

Liên Hệ: 0988.648.963 – 0986.81.6789

contact iso-cert-vn

Chứng Nhận Xuất EU – USA

Tìm Kiếm Tiêu Chuẩn

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Tiêu Chuẩn ISO 3864-1: 2017

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Biểu tượng đồ họa …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 15223-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 22609: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Quần áo bảo vệ …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 10993-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Đánh giá sinh học …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 14683: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Khẩu trang y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 134: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị bảo vệ …

Xem thêm
English EN Vietnamese VI