Thông Tin Chung
Phạm vi

Này tiêu Chuẩn Quốc tế quy định kích thước điện đặc tính và cơ đặc điểm của đa-sợi dây dẫn cho mục đích chung máy bay dây cáp điện và hàng không vũ trụ các ứng dụng. Nó được áp dụng để dây dẫn bị mắc kẹt trên danh nghĩa cắt ngang khu vực phạm vi 0,12 mm 2 đến 107 mm 2, bao gồm.
Nó không phải là đối dây dẫn cho chịu lửa dây cáp hoặc cho độ mở rộng cáp. Dây dẫn cho chịu lửa dây cáp được xác định trong ISO năm 1967, cho độ mở rộng cáp được xác định trong ISO 8056-1.

 

Liên Hệ: 0988.648.963 – 0986.81.6789

contact iso-cert-vn

Chứng Nhận Xuất EU – USA

Tìm Kiếm Tiêu Chuẩn

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Tiêu Chuẩn ISO 3864-1: 2017

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Biểu tượng đồ họa …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 15223-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 22609: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Quần áo bảo vệ …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 10993-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Đánh giá sinh học …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 14683: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Khẩu trang y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 134: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị bảo vệ …

Xem thêm
English EN Vietnamese VI
Bạn không thể sao chép nội dung của trang này. ❌ Đây là bản quyền nội dung thuộc về ISO-CERT.VN được bảo hộ bởi DMCA PRO