Thông Tin Chung
Phạm vi

Này tiêu Chuẩn Quốc tế yêu cầu thiết lập cho danh pháp thuật và nội dung của các tài liệu hoạt động được sử dụng ở một bệ phóng hoặc nhập trang web.
Khi có sự tham gia quốc tế, hợp tác hay hợp tác, thiết kế, phát triển, cài đặt, kiểm tra, hoặc kích hoạt động của một bệ phóng hoặc nhập trang web này tiêu Chuẩn Quốc tế áp dụng cho sự phát triển của các hoạt động tài liệu cần thiết cho sự trường hợp sau đây:
— cài đặt, thử nghiệm, hoặc kích hoạt động trong lãnh thổ của một quốc gia của một bệ phóng hoặc nhập trang web sản xuất ở nước khác;
— phần cài đặt, thử nghiệm, hoặc kích hoạt động khi các thiết bị được thiết kế và sản xuất ở một nước là một phần của các bệ phóng hoặc nhập trang thiết kế bởi một nước khác,
— huấn luyện của các bệ phóng hoặc nhập nhân viên trang web của một quốc gia bởi các chuyên gia đến từ nước khác.
Sự phát triển và sử dụng các tài liệu hoạt động mô tả trong này tiêu Chuẩn Quốc tế là áp dụng những điều sau đây quốc tế phóng hoặc nhập trang web hoạt động:
một) chuẩn bị nhập trang thiết bị nhận được không gian xe và vũ trụ;
b) chuẩn bị phóng thiết bị và không gian phức tạp cho buổi ra mắt của các phương tiện không gian;
c) không gian khởi động xe;
d) đăng-khởi động bảo trì của các tích hợp trang web và bệ phóng;
e) bảo trì của các tích hợp trang web và bệ phóng.

 

Liên Hệ: 0988.648.963 – 0986.81.6789

contact iso-cert-vn

Chứng Nhận Xuất EU – USA

Tìm Kiếm Tiêu Chuẩn

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Tiêu Chuẩn ISO 3864-1: 2017

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Biểu tượng đồ họa …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 15223-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 22609: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Quần áo bảo vệ …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 10993-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Đánh giá sinh học …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 14683: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Khẩu trang y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 134: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị bảo vệ …

Xem thêm
English EN Vietnamese VI