Thông Tin Chung
Phạm vi

Này tiêu Chuẩn Quốc tế quy định yêu cầu như sau:
— kế hoạch xử của vệ tinh hoạt động ở địa tĩnh độ cao để đảm bảo rằng việc xử lý cuối cùng là đủ đặc trưng và có đầy đủ nhiên liệu sẽ được dành cho các cơ động;
— lựa chọn cuối cùng xử lý quỹ đạo nơi mà các vệ tinh sẽ không tái nhập vào khu vực hoạt động trong vòng 100 năm tới;
— thực hiện việc xử lý vận động uyển chuyển thành công;
— cạn kiệt tất cả nguồn năng lượng trên xe trước khi kết thúc cuộc sống của mình để giảm thiểu những khả năng của một sự kiện mà có thể tạo ra các mảnh vụn.
Này tiêu Chuẩn Quốc tế cung kỹ thuật cho kế hoạch và thực hiện các xử lý của không gian phần cứng phản ánh giờ quốc tế chấp nhận hướng dẫn và xem xét hoạt động hiện tại thủ tục và thực hành tốt nhất.

 

Liên Hệ: 0988.648.963 – 0986.81.6789

contact iso-cert-vn

Chứng Nhận Xuất EU – USA

Tìm Kiếm Tiêu Chuẩn

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Tiêu Chuẩn ISO 3864-1: 2017

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Biểu tượng đồ họa …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 15223-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 22609: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Quần áo bảo vệ …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 10993-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Đánh giá sinh học …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 14683: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Khẩu trang y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 134: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị bảo vệ …

Xem thêm
English EN Vietnamese VI