Thông Tin Chung
Phạm vi

Này tiêu Chuẩn Quốc tế quy định kích thước cần thiết cho sự gắn kết của phun nhiên liệu trong động cơ diesel (nén-lửa) động cơ.
Với vị trí của các nhiên liệu vào và rò rỉ ra kết nối, và kích thước của kẹp không được xác định kể từ khi họ thay đổi theo các ứng dụng cụ thể.
Này tiêu Chuẩn Quốc tế áp dụng để kẹp-gắn kim loại 7 và 28 làm một tách rời vòi phun và vòi phun chủ thiết kế với một 9,5 mm (danh nghĩa) phun thân cây đường kính.

 

Liên Hệ: 0988.648.963 – 0986.81.6789

contact iso-cert-vn

Chứng Nhận Xuất EU – USA

Tìm Kiếm Tiêu Chuẩn

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Tiêu Chuẩn ISO 3864-1: 2017

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Biểu tượng đồ họa …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 15223-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 22609: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Quần áo bảo vệ …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 10993-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Đánh giá sinh học …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 14683: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Khẩu trang y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 134: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị bảo vệ …

Xem thêm
English EN Vietnamese VI