Thông Tin Chung
Phạm vi

Này tiêu Chuẩn Quốc tế chỉ định một bốn cực kết nối hệ thống cho cấy quản lý nhịp tim các thiết bị có nhịp, electrogram cảm và/hoặc khử rung tim chức năng. Này tiêu Chuẩn Quốc tế bao gồm yêu cầu cho các kết nối phần của một cấy dẫn, cũng như cho các kết nối giao phối khoang gắn liền với một cấy xung máy phát điện. Cần thiết kích thước và yêu cầu thực hiện được chỉ định cùng với thử nghiệm thích hợp các phương pháp.
Này tiêu Chuẩn Quốc tế là không được thiết kế để thay thế hoặc cung cấp thay thế cho đơn cực hoặc rối kết nối chuẩn đang tồn tại (như ISO 11318 tiêu chuẩn 5841-3). Này tiêu Chuẩn Quốc tế không phải là đối điện cao thế hệ thống với dự định kết quả lớn hơn 1 000 V và/hay 50 A. Này tiêu Chuẩn Quốc tế là không áp dụng cho các hệ thống trong đó bao gồm cảm biến hoặc điện cực độc đáo mà không có khả năng thông thường nhịp, electrogram cảm và/hoặc khử rung tim chức năng.
Này tiêu Chuẩn Quốc tế không xác định tất cả các kết nối năng. Nó không giải quyết tất cả các chức năng tương thích, an toàn, tin cậy của dẫn và máy phát xung lắp ráp thành một hệ thống.
Chú Ý Chì và máy phát xung kết nối hệ thống không phù hợp này tiêu Chuẩn Quốc tế có thể được an toàn và đáng tin cậy, và có thể đã lâm sàng lợi thế.

 

Liên Hệ: 0988.648.963 – 0986.81.6789

contact iso-cert-vn

Chứng Nhận Xuất EU – USA

Tìm Kiếm Tiêu Chuẩn

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Tiêu Chuẩn ISO 3864-1: 2017

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Biểu tượng đồ họa …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 15223-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 22609: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Quần áo bảo vệ …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 10993-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Đánh giá sinh học …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 14683: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Khẩu trang y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 134: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị bảo vệ …

Xem thêm
English EN Vietnamese VI