Thông Tin Chung
Phạm vi

Này tiêu Chuẩn Quốc tế mô tả quy tắc để làm thủ tục, các ứng dụng, và hệ thống của thermoluminescence đo liều lượng (ÚC) cho liều đo theo các thăm dò phương pháp. Nó là đặc biệt là áp dụng để rắn “TL dò”, tức là thanh, chip, và microcubes, làm từ Sống:Mg,Ti hay D:Mg,Cu,P trong tinh hoặc chỉnh hình thức. Nó không phải là đối Sống bột vì sử dụng của họ đã yêu cầu thủ tục đặc biệt. Các tàu thăm dò phương pháp bao gồm việc sắp xếp đặc biệt là trong một nước ma, hoặc trong một mô-đương ma của duy nhất TL dò hoặc “TL đầu dò”, tức là bộ TL dò sắp xếp mỏng axit acrilic (DẪN) vỏ bọc.
Mục đích của những quy tắc là để đảm bảo các tin và độ chính xác không thể thiếu lâm sàng đo liều lượng khi áp dụng trong các bệnh nhân hay ma. Này tiêu Chuẩn Quốc tế áp dụng để đo liều lượng trong teletherapy với cả hai photon bức xạ từ 20 keV đến 50 hơn nữa, và điện tử, và bức xạ từ 4 hơn nữa, đến 25 Dương, cũng như trong gieo với photon-phát ra phóng xạ. Những ứng dụng được bổ sung cho việc sử dụng của ion hóa chambers.

 

Liên Hệ: 0988.648.963 – 0986.81.6789

contact iso-cert-vn

Chứng Nhận Xuất EU – USA

Tìm Kiếm Tiêu Chuẩn

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Tiêu Chuẩn ISO 3864-1: 2017

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Biểu tượng đồ họa …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 15223-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 22609: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Quần áo bảo vệ …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 10993-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Đánh giá sinh học …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 14683: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Khẩu trang y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 134: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị bảo vệ …

Xem thêm
English EN Vietnamese VI
Bạn không thể sao chép nội dung của trang này. ❌ Đây là bản quyền nội dung thuộc về ISO-CERT.VN được bảo hộ bởi DMCA PRO