Thông Tin Chung
Phạm vi

Này tiêu Chuẩn Quốc tế đãi với đang sử dụng
khái niệm liên quan đến số điều khiển của máy móc. lt
có chung điều khoản và điều cụ thể để những
sự hiểu biết của số kiểm soát.
Này tiêu Chuẩn Quốc tế được thiết kế để tạo điều kiện
truyền thông quốc tế trong số kiểm soát
của máy móc. lt quà, trong tiếng pháp và tiếng anh, điều khoản
và định nghĩa của chọn khái niệm có liên quan đến việc này
lĩnh vực, và xác định mối quan hệ giữa các mục.
Này tiêu Chuẩn Quốc tế là dành cho người dùng và
nhà sản xuất quan tâm đến điều khiển số của
công cụ máy.

 

Liên Hệ: 0988.648.963 – 0986.81.6789

contact iso-cert-vn

Chứng Nhận Xuất EU – USA

Tìm Kiếm Tiêu Chuẩn

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Tiêu Chuẩn ISO 3864-1: 2017

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Biểu tượng đồ họa …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 15223-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 22609: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Quần áo bảo vệ …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 10993-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Đánh giá sinh học …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 14683: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Khẩu trang y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 134: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị bảo vệ …

Xem thêm
English EN Vietnamese VI
Bạn không thể sao chép nội dung của trang này. ❌ Đây là bản quyền nội dung thuộc về ISO-CERT.VN được bảo hộ bởi DMCA PRO