Thông Tin Chung
Phạm vi

1.1 phần Này của ISO 28078 thiết lập một hệ thống tên gọi cho PPS dẻo liệu đó có thể được dùng như là cơ sở cho kỹ thuật.
1.2 Các loại PPS nhựa được phân biệt nhau bởi một hệ thống phân loại dựa trên mức độ thích hợp của các designatory tính
một) tan hàng loạt dòng chảy hoặc chảy nhớt
b) mật độ
c) kéo module
và thông tin về định và/hoặc phương pháp chế tài sản quan trọng hóa gia màu, chất độn và tăng cường, vật liệu.
1.3 phần Này của ISO 28078 là áp dụng cho tất cả PPS vật liệu.
Nó được áp dụng các tài liệu sẵn sàng để sử dụng bình thường trong các hình thức của bột, hoặc hạt mưa và liệu chưa sửa đổi hoặc sửa đổi màu hóa gia chất độn, etc.
1.4 Nó không có ý định để ngụ ý rằng liệu có cùng tên nhất thiết phải có cùng một suất. Phần này của ISO 28078 không cung cấp dữ liệu kỹ thuật, hiệu suất dữ liệu hoặc dữ liệu trên xử lý điều kiện đó có thể là cần thiết để xác định một tài liệu cho một ứng dụng cụ và/hoặc phương pháp xử lý.
Nếu như các tài sản được yêu cầu, chúng sẽ được xác định theo phương pháp thử xác định trong ISO 28078-2, nếu thích hợp.
1.5 để xác định một dẻo liệu cho một ứng dụng cụ thể, hay để đảm bảo tái chế, yêu cầu thêm có thể được đưa ra trong dữ liệu khối 5 (xem 3.1).

 

Liên Hệ: 0988.648.963 – 0986.81.6789

contact iso-cert-vn

Chứng Nhận Xuất EU – USA

Tìm Kiếm Tiêu Chuẩn

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Tiêu Chuẩn ISO 3864-1: 2017

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Biểu tượng đồ họa …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 15223-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 22609: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Quần áo bảo vệ …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 10993-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Đánh giá sinh học …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 14683: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Khẩu trang y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 134: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị bảo vệ …

Xem thêm
English EN Vietnamese VI