Thông Tin Chung
Phạm vi

Này tiêu Chuẩn Quốc tế chỉ định một phương pháp để đo Palmqvist dẻo dai của hardmetals và gốm kim loại ở nhiệt độ phòng bởi một vết lõm phương pháp. Này tiêu Chuẩn Quốc tế áp dụng cho một đo của dẻo dai, được gọi là Palmqvist dẻo dai, tính từ tổng chiều dài của các vết nứt phát ra từ các góc của một Vickers độ cứng vết lõm, và nó được thiết kế để sử dụng với loại ngoại quan cacbic và carbonitrides (thông thường được gọi là hardmetals, gốm kim loại hay bê tông cacbic). Các quy trình kiểm tra đề xuất này tiêu Chuẩn Quốc tế đang được sử dụng ở nhiệt độ môi trường, nhưng có thể được mở rộng để cao hơn hay thấp hơn nhiệt độ của thỏa thuận. Các quy trình kiểm tra đề xuất này tiêu Chuẩn Quốc tế cũng đang có ý định sử dụng trong một phòng thí nghiệm bình thường không môi trường. Họ không có ý định sử dụng trong môi trường ăn mòn như axit hay nước biển.

 

Liên Hệ: 0988.648.963 – 0986.81.6789

contact iso-cert-vn

Chứng Nhận Xuất EU – USA

Tìm Kiếm Tiêu Chuẩn

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Tiêu Chuẩn ISO 3864-1: 2017

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Biểu tượng đồ họa …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 15223-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 22609: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Quần áo bảo vệ …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 10993-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Đánh giá sinh học …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 14683: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Khẩu trang y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 134: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị bảo vệ …

Xem thêm
English EN Vietnamese VI