Thông Tin Chung
Phạm vi

ISO 2889:2010 đặt ra hiệu dựa trên tiêu chí và đề nghị cho việc thiết kế và sử dụng các hệ thống cho mẫu của không khí chất phóng xạ ở các nước thải không khí từ ống và những đống cơ sở hạt nhân.

Các yêu cầu và đề nghị của ISO 2889:2010 đang nhằm vào mẫu được tiến hành để tuân thủ quy định và hệ thống kiểm soát. Nếu có không khí-lấy mẫu hệ thống không được thiết kế để thực hiện yêu cầu và đề nghị của ISO 2889:2010, một đánh giá về sự hiệu của hệ thống là nên. Nếu thiếu sót được phát hiện ra một quyết định có hay không phải là một tân trang cần thiết và thực tế là đề nghị.

Nó có thể là không thể để đáp ứng những yêu cầu của ISO 2889:2010 trong tất cả các điều kiện với một mẫu thiết kế cho hệ thống hoạt động bình thường thôi. Dưới off-điều kiện bình thường, các tiêu chuẩn hoặc đề nghị của ISO 2889:2010 vẫn áp dụng, nhưng cho tai nạn điều kiện đặc biệt, hay riêng tai nạn máy lấy mẫu hệ thống có thể là cần thiết.

 

Liên Hệ: 0988.648.963 – 0986.81.6789

contact iso-cert-vn

Chứng Nhận Xuất EU – USA

Tìm Kiếm Tiêu Chuẩn

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Tiêu Chuẩn ISO 3864-1: 2017

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Biểu tượng đồ họa …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 15223-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 22609: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Quần áo bảo vệ …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 10993-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Đánh giá sinh học …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 14683: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Khẩu trang y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 134: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị bảo vệ …

Xem thêm
English EN Vietnamese VI