Thông Tin Chung
Phạm vi

Này tiêu Chuẩn Quốc tế chỉ định một thủ tục cho việc sử dụng tứ cực như vậy cùng huyết khối phổ (BẢNG-MS) để phân tích kiểm tra các giải pháp chuẩn bị từ mẫu của bụi trong không khí quan trọng thu như quy định ở ISO 15202-1. Phương pháp phát triển, kiểm tra, và một thói quen phương pháp phân tích là quy định.
Kiểm tra các giải pháp cho phân tích này tiêu Chuẩn Quốc tế đang chuẩn bị theo quy định ở ISO 15202-2.
Này tiêu Chuẩn Quốc tế là áp dụng đến việc đánh giá của nơi làm việc tiếp xúc với kim loại và kim để so sánh với giá trị giới hạn (ví dụ xem VI 689[10] chất lượng E1370[8]).
Sau đây là một phi danh sách độc quyền của kim loại và kim mà giá trị giới hạn đã được thiết lập (xem tài liệu tham Khảo [15]) và cho đó một hay hơn của mẫu chuẩn bị các phương pháp quy định ở ISO 15202-2 và các thủ tục phân tích mô tả trong này tiêu Chuẩn Quốc tế là áp dụng. Tuy nhiên, đó là không có thông tin về kết quả của bất kỳ những mẫu phương pháp chuẩn bị cho những người yếu tố được liệt kê trong nghiêng.
nhôm hầu dẫn platinum vonfram
đích crom lithium kali uranium
thạch tín cobalt magiê rhodium chất hóa học
barium đồng mangan cũng sản phẩm dùng
có gallium mercury bạc kẽm
thanh diên của hệ thống natri gọn
boron hafnium nickel tellurium
cadmium khi niobi chất hóa học
calcium sắt phốt pho thiếc
Này tiêu Chuẩn Quốc tế này không áp dụng để xác định nguyên tố thủy ngân, vì hơi thủy ngân được không thu thập được sử dụng những phương pháp lấy mẫu quy định ở ISO 15202-1.
Những thủ tục rất thích hợp để đánh giá tiếp xúc với sự tiếp xúc lâu dài hạn cho hầu hết các kim loại và kim liệt kê ở trên khi lấy mẫu tại một điển hình dòng chảy của 2 l min−1 lấy mẫu lần trong phạm vi 0,5 h đến 8 h và đánh giá tiếp xúc với sự tiếp xúc ngắn hạn giới hạn, nếu có.
Các thủ tục là phải không đáng kể phổ nhiễu (xem A. 3), được cung cấp mà phân tích phù hợp đồng vị được sử dụng. Tuy nhiên, không đủ ma trận-phù hợp, có thể ảnh hưởng đến kết quả.

 

Liên Hệ: 0988.648.963 – 0986.81.6789

contact iso-cert-vn

Chứng Nhận Xuất EU – USA

Tìm Kiếm Tiêu Chuẩn

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Tiêu Chuẩn ISO 3864-1: 2017

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Biểu tượng đồ họa …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 15223-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 22609: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Quần áo bảo vệ …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 10993-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Đánh giá sinh học …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 14683: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Khẩu trang y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 134: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị bảo vệ …

Xem thêm
English EN Vietnamese VI