Thông Tin Chung
Phạm vi

Này tiêu Chuẩn Quốc tế chỉ định một số mẫu cho đại diện cho điện tử tài liệu để người dùng
khoán và xem liệu điện tử độc lập của các môi trường mà họ đã tạo ra hoặc những
môi trường mà họ đang xem. Nó là dành cho sự phát triển của phần mềm mà tạo ra PDF
các tập tin (phù hợp với nhà văn), phần mềm sẽ đọc có thể đã có thêm các tập tin và diễn giải nội dung của họ cho hiển thị và
tương tác (phù hợp độc giả) và PDF sản phẩm mà đọc và viết PDF cho một loạt các khác
mục đích (phù hợp với sản phẩm).
Chuẩn này không xác định những điều sau đây:
• cụ thể quá trình chuyển đổi giấy hoặc điện tử giấy tờ báo dạng;
• cụ thể thiết kế kỹ thuật, sử dụng diện hoặc thực hiện hoặc chi tiết hoạt động của vẽ;
• cụ thể phương pháp vật lý của lưu trữ những tài liệu này như phương tiện truyền thông và lưu trữ điều kiện;
• phương pháp để xác thực sự phù hợp của mạng của các tập tin hay độc giả
• cần máy vi tính và phần/hay vận hành hệ thống.

 

Liên Hệ: 0988.648.963 – 0986.81.6789

contact iso-cert-vn

Chứng Nhận Xuất EU – USA

Tìm Kiếm Tiêu Chuẩn

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Tiêu Chuẩn ISO 3864-1: 2017

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Biểu tượng đồ họa …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 15223-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 22609: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Quần áo bảo vệ …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 10993-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Đánh giá sinh học …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 14683: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Khẩu trang y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 134: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị bảo vệ …

Xem thêm
English EN Vietnamese VI