Thông Tin Chung
Phạm vi

Phần này của ISO 3529 xác định điều khoản chung được sử dụng trong công nghệ chân không. Nó mang lại cho định nghĩa lý thuyết càng chính xác càng tốt, mang trong tâm trí cần sử dụng các khái niệm trong thực tế. Nếu những khó khăn trong việc sử dụng những định nghĩa trong kết nối với đo của một số lượng, nó được khuyến khích tham khảo, được thực hiện để đạt tiêu Chuẩn Quốc tế liên quan đến các phép đo của những số lượng cho việc giải thích thực tế của các điều khoản.
Ghi CHÚ
1 Ở ngoài điều khoản sử dụng trong ba chính thức ISO ngôn ngữ (tiếng anh, tiếng pháp và tiếng nga) này tiêu Chuẩn Quốc tế cho các điều khoản tương đương trong tiếng đức; này đã được đưa vào các yêu cầu của ủy Ban Kỹ thuật CHUẨN TC 112, và được công bố dưới trách nhiệm của các thành Viên Cơ thể cho Đức, F. R. (DIN). Tuy nhiên, chỉ có những định nghĩa được đưa ra trong chính ngôn ngữ có thể được coi là ISO định nghĩa.
2 chữ viết tắt sau đây được sử dụng trong kết nối với người pháp và tiếng đức trong tài liệu này :
(m) nam tính
(f) nữ tính
(n) trung tính

 

Liên Hệ: 0988.648.963 – 0986.81.6789

contact iso-cert-vn

Chứng Nhận Xuất EU – USA

Tìm Kiếm Tiêu Chuẩn

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Tiêu Chuẩn ISO 3864-1: 2017

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Biểu tượng đồ họa …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 15223-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 22609: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Quần áo bảo vệ …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 10993-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Đánh giá sinh học …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 14683: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Khẩu trang y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 134: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị bảo vệ …

Xem thêm
English EN Vietnamese VI