Thông Tin Chung
Phạm vi

Phần này của ISO 3534 xác định tổng thống kê và điều khoản trong khả năng có thể được sử dụng trong soạn thảo của các tiêu Chuẩn Quốc tế. Ngoài ra, nó nghĩa biểu tượng cho một số những điều khoản này.
Các điều khoản được phân loại như:
một) tổng thống kê điều khoản (Khoản 1);
b) về xác suất (Khoản 2).
Phụ lục Một đưa ra một danh sách của các biểu tượng và chữ viết tắt nên được sử dụng cho việc này một phần của ISO 3534.
Các mục trong phần này của ISO 3534 được sắp xếp trong hiệp hội với khái niệm sơ đồ cung cấp như phụ lục B và C

 

Liên Hệ: 0988.648.963 – 0986.81.6789

contact iso-cert-vn

Chứng Nhận Xuất EU – USA

Tìm Kiếm Tiêu Chuẩn

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Tiêu Chuẩn ISO 3864-1: 2017

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Biểu tượng đồ họa …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 15223-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 22609: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Quần áo bảo vệ …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 10993-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Đánh giá sinh học …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 14683: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Khẩu trang y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 134: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị bảo vệ …

Xem thêm
English EN Vietnamese VI