Thông Tin Chung
Phạm vi

Phần này của ISO 3534 xác định các điều khoản được sử dụng trong những
lĩnh vực của thiết kế của các thí nghiệm và có thể được sử dụng trong
soạn thảo của các tiêu Chuẩn Quốc tế.
Cụ thể hơn, nó định nghĩa về lĩnh vực này
các thiết kế của các thí nghiệm mà các phản ứng
biến là một chiều và liên tục và cho
đó vọng của các phản ứng biến được
tuyến tính trong các thông số. Các điều khoản liên quan đến
các phân tích thống kê là dựa trên giả định
rằng lỗi hạn sau một bình thường phân phối với
liên tục sai

 

Liên Hệ: 0988.648.963 – 0986.81.6789

contact iso-cert-vn

Chứng Nhận Xuất EU – USA

Tìm Kiếm Tiêu Chuẩn

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Tiêu Chuẩn ISO 3864-1: 2017

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Biểu tượng đồ họa …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 15223-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 22609: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Quần áo bảo vệ …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 10993-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Đánh giá sinh học …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 14683: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Khẩu trang y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 134: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị bảo vệ …

Xem thêm
English EN Vietnamese VI