Update: 19/11/2019 by ISO-CERT-VN

Thông Tin Chung
Phạm vi

Phần này của ISO 3597 chỉ định một phương pháp để xác định nén sức mạnh của tổng hợp thanh tròn cắt ngang bằng lưu động gia cố bằng nhựa. Các thử nghiệm có thể được thực hiện trên “như đúc” que, hoặc trên que mà có được điều trị bằng cách ngâm trong nước sôi (hoặc một vừa) cho một thời gian quy định. Kiểm tra này là dành cho kiểm tra, và chất lượng kiểm soát của sợi hoặc để đánh giá của họ phù hợp sử dụng cho một hệ thống nhựa. Các kết quả đạt được này không dành cho các thế hệ của dữ liệu thiết kế.

 

Liên Hệ: 0988.648.963 – 0986.81.6789

contact iso-cert-vn

Chứng Nhận Xuất EU – USA

Tìm Kiếm Tiêu Chuẩn

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Tiêu Chuẩn ISO 3864-1: 2017

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Biểu tượng đồ họa …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 15223-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 22609: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Quần áo bảo vệ …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 10993-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Đánh giá sinh học …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 14683: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Khẩu trang y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 134: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị bảo vệ …

Xem thêm

You cannot copy content of this page