Thông Tin Chung
Phạm vi

Này tiêu Chuẩn Quốc tế xác định máy hoạt động trên
theo chiều dọc và nhàm chán máy với một hoặc hai và cột
một Duy nhất định hoặc di chuyển bàn. lt xác định và tóm tắt những
loại khác nhau của máy và thiết lập một thuật ngữ cho những
các loại công cụ máy móc. lt cho thấy, với sự tham khảo
ISO 230/1, cả hai học và thực hành bài kiểm tra như vậy dọc
máy và cho tương ứng cho phép sai lệch
cho chung mục đích sử dụng máy của độ chính xác bình thường.
Chú Ý – Ở ngoài điều khoản sử dụng trong ba chính thức ISO ngôn ngữ
(Tiếng anh, tiếng pháp và tiếng nga) này tiêu Chuẩn Quốc tế cho những
đương điều khoản ở đức, ý và thụy điển; này đã được
bao gồm theo yêu cầu của ủy Ban Kỹ thuật CHUẨN TC 39 và được
bố thuộc trách nhiệm của các thành viên cơ quan cho Đức
F. R. (DIN), Ý (HIỆP) và Thụy điển (CHỊ). Tuy nhiên, chỉ có các điều khoản
đưa ra trong chính ngôn ngữ tân được coi như ISO điều khoản.
lt chỉ giao dịch với các xác minh của độ chính xác của các máy. lt
không áp dụng cho các hoạt động của máy (rung động,
bất thường tiếng ồn, thanh trượt chuyển động của các thành phần etc.) hoặc đến
máy tính (Tốc độ, thức ăn, etc. 1, mà nên
được kiểm tra trước khi thử nghiệm chính xác.

 

Liên Hệ: 0988.648.963 – 0986.81.6789

contact iso-cert-vn

Chứng Nhận Xuất EU – USA

Tìm Kiếm Tiêu Chuẩn

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Tiêu Chuẩn ISO 3864-1: 2017

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Biểu tượng đồ họa …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 15223-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 22609: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Quần áo bảo vệ …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 10993-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Đánh giá sinh học …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 14683: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Khẩu trang y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 134: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị bảo vệ …

Xem thêm
English EN Vietnamese VI