Thông Tin Chung
Phạm vi

ISO 3864-1:2011 thiết lập các an toàn nhận dạng màu sắc và nguyên tắc thiết kế cho dấu hiệu an toàn và dấu hiệu an toàn đến được sử dụng ở nơi làm việc và trong khu vực mục đích của tai nạn phòng chống cháy, mối nguy hiểm sức khỏe thông tin và di tản khẩn cấp. Nó cũng thiết lập các nguyên tắc cơ bản để được áp dụng khi phát triển tiêu có dấu hiệu an toàn.

ISO 3864-1:2011 được áp dụng cho tất cả các địa điểm nơi an toàn vấn đề liên quan đến người cần phải được giải quyết. Tuy nhiên, nó là không áp dụng cho các tín hiệu hướng dẫn đường ray, đường sông, hàng hải và không lưu, và nói chung với những lĩnh vực thể để một quy định mà có thể khác nhau.

 

Liên Hệ: 0988.648.963 – 0986.81.6789

contact iso-cert-vn

Chứng Nhận Xuất EU – USA

Tìm Kiếm Tiêu Chuẩn

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Tiêu Chuẩn ISO 3864-1: 2017

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Biểu tượng đồ họa …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 15223-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 22609: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Quần áo bảo vệ …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 10993-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Đánh giá sinh học …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 14683: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Khẩu trang y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 134: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị bảo vệ …

Xem thêm
English EN Vietnamese VI