Thông Tin Chung
Phạm vi

ISO 3864-4:2011 thiết lập các đo màu và quang yêu cầu và kiểm tra phương pháp cho những màu sắc của dấu hiệu an toàn đến được sử dụng ở nơi làm việc và khu vực công cộng. Nó cung cấp các đo màu và quang kỹ thuật cho những tên là an toàn và ngược lại màu sắc quy định ở ISO 38641.

Vật lý yêu cầu an toàn có dấu hiệu để gặp chủ yếu là liên quan đến ban ngày màu sắc và bình thường thắp sáng môi trường. ISO 3864-4:2011 cũng bao gồm các đo màu yêu cầu và kiểm tra các phương pháp dấu hiệu an toàn và lân liệu mà cũng có thể hoạt động trong không sáng sủa môi trường.

ISO 3864-4:2011 được áp dụng cho tất cả các địa điểm nơi an toàn vấn đề liên quan đến người cần phải được giải quyết. Tuy nhiên không áp dụng để báo hiệu hướng dẫn đường ray, đường sông, hàng hải và không lưu, và nói chung với những lĩnh vực thể để một quy định mà có thể khác nhau.

Các đo màu và thể chất của cực dấu hiệu an toàn, cực liệu kết hợp với huỳnh quang hoặc lân vật liệu, hoặc sáng an toàn dấu hiệu kích hoạt bởi một phóng xạ nguồn tin chưa được xác định trong ISO 3864-4:năm 2011.

 

Liên Hệ: 0988.648.963 – 0986.81.6789

contact iso-cert-vn

Chứng Nhận Xuất EU – USA

Tìm Kiếm Tiêu Chuẩn

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Tiêu Chuẩn ISO 3864-1: 2017

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Biểu tượng đồ họa …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 15223-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 22609: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Quần áo bảo vệ …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 10993-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Đánh giá sinh học …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 14683: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Khẩu trang y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 134: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị bảo vệ …

Xem thêm
English EN Vietnamese VI
Bạn không thể sao chép nội dung của trang này. ❌ Đây là bản quyền nội dung thuộc về ISO-CERT.VN được bảo hộ bởi DMCA PRO