Thông Tin Chung
Phạm vi

Này tiêu Chuẩn Quốc tế quy định chung kỹ thuật yêu cầu giao hàng cho tất cả các sản phẩm thép
phủ cấp 6929, với ngoại lệ của đúc thép và bột luyện kim sản phẩm.
ISO 10474 mô tả kiểm tra tài liệu để được sử dụng.
Nơi giao hàng yêu cầu thoả thuận cho các đơn đặt hàng hoặc quy định trong các sản phẩm thích hợp hay
liệu chuẩn khác nhau từ những tổng giao kỹ thuật yêu cầu xác định ở Quốc tế này
Chuẩn, sau đó nó là yêu cầu đồng ý cho đặt quy định trong các sản phẩm thích hợp hay
liệu chuẩn áp dụng.

 

Liên Hệ: 0988.648.963 – 0986.81.6789

contact iso-cert-vn

Chứng Nhận Xuất EU – USA

Tìm Kiếm Tiêu Chuẩn

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Tiêu Chuẩn ISO 3864-1: 2017

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Biểu tượng đồ họa …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 15223-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 22609: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Quần áo bảo vệ …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 10993-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Đánh giá sinh học …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 14683: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Khẩu trang y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 134: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị bảo vệ …

Xem thêm
English EN Vietnamese VI