Thông Tin Chung
Phạm vi

ISO 4064-1:2014|OIML R 49-1:2013 chỉ định đo lường kỹ thuật yêu cầu của mét nước lạnh, nước uống và nước nóng chảy xuyên qua một đầy tính đóng cửa conduit. Những mét nước kết hợp các thiết bị mà chỉ ra các hợp âm lượng.

Ngoài nước mét dựa trên nguyên lý cơ học CHUẨN 4064-1:2014|OIML R 49-1:2013 áp dụng cho các thiết bị dựa trên điện hoặc điện tử nguyên tắc, và nguyên tắc cơ khí kết hợp với các thiết bị điện tử, dùng để đo lượng của nước uống lạnh, và nước nóng.

ISO 4064-1:2014|OIML R 49-1:2013 cũng áp dụng cho điện tử phụ trợ các thiết bị. Phụ trợ các thiết bị được tùy chọn. Tuy nhiên, nó có thể cho quốc gia hoặc khu vực quy định để làm cho một phụ trợ các thiết bị bắt buộc liên quan đến việc sử dụng đồng hồ nước.

 

Liên Hệ: 0988.648.963 – 0986.81.6789

contact iso-cert-vn

Chứng Nhận Xuất EU – USA

Tìm Kiếm Tiêu Chuẩn

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Tiêu Chuẩn ISO 3864-1: 2017

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Biểu tượng đồ họa …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 15223-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 22609: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Quần áo bảo vệ …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 10993-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Đánh giá sinh học …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 14683: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Khẩu trang y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 134: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị bảo vệ …

Xem thêm
English EN Vietnamese VI