Update: 16/11/2019 by ISO-CERT-VN

Thông Tin Chung
Phạm vi

Này tiêu Chuẩn Quốc tế là một bổ sung ISO 2568 tiêu chuẩn 4231 và đưa ra các kích thước của tay và máy hoạt động tròn vặn chết dành cho sản xuất của côn ống đề, R loạt, phù hợp với ce 7-1.
Với ngoại lệ của sự chết 1/16, các kích thước chung của những chết (kính dày và sửa chữa kích thước) là phù hợp với ce 2568 để giấy phép lái xe của hoạt động bằng tay chết với sự trợ giúp của các chết cổ phiếu được xác định trong tài liệu đó.

 

Liên Hệ: 0988.648.963 – 0986.81.6789

contact iso-cert-vn

Chứng Nhận Xuất EU – USA

Tìm Kiếm Tiêu Chuẩn

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Tiêu Chuẩn ISO 3864-1: 2017

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Biểu tượng đồ họa …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 15223-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 22609: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Quần áo bảo vệ …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 10993-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Đánh giá sinh học …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 14683: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Khẩu trang y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 134: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị bảo vệ …

Xem thêm

You cannot copy content of this page