Thông Tin Chung
Phạm vi

1 .1 Này tiêu Chuẩn Quốc tế mô tả hai phương pháp
phát hiện và xác định, bởi lớp mỏng sắc,
của antidegradants (chất antiozonants và ổn định),
đó có thể có mặt ở nguyên cao su, unvulcanized phức tạp
cao su hay sản phẩm cao su.
Một phương pháp là một phương pháp đơn giản, dựa trên một dung môi
hệ thống này cung cấp cho sự nhận dạng của tiếng
liệu có thể được sử dụng để kiểm tra sự hiện diện hay không
một đặc biệt antidegradant đều phải có mặt.
Phương pháp B là một chi tiết hơn, phương pháp, sử dụng thêm dung môi
và thuốc xịt, cho phép một mức độ lớn của tách
điểm để được lấy và do đó có thể được sử dụng để phát hiện và
chọn một antidegradant.
1.2 Antidegradants mà những phương pháp này, đang được áp dụng
bao gồm phosphited polyalkyl điều, ra nghỉ bisphenols,
thứ amin, ra nghỉ cresol và thay thế
p-phenylenediamines. Kiểm tra cho các loại khác của antidegradants
là có thể, miễn là các yêu cầu của 11.1 là
gặp nhau.

 

Liên Hệ: 0988.648.963 – 0986.81.6789

contact iso-cert-vn

Chứng Nhận Xuất EU – USA

Tìm Kiếm Tiêu Chuẩn

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Tiêu Chuẩn ISO 3864-1: 2017

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Biểu tượng đồ họa …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 15223-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 22609: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Quần áo bảo vệ …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 10993-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Đánh giá sinh học …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 14683: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Khẩu trang y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 134: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị bảo vệ …

Xem thêm
English EN Vietnamese VI