Update: 17/11/2019 by ISO-CERT-VN

Thông Tin Chung
Phạm vi

Này tiêu Chuẩn Quốc tế quy định hai phương pháp cho việc phục hồi năng phục hồi của cao su cứng của nằm giữa 30 IRHD và 85 IRHD. Họ đang lắc phương pháp và tripsometer phương pháp.
Với quả lắc phương pháp, một khối lượng với một cầu cuối tác động một căn hộ kiểm tra mảnh, giữ vững nhưng miễn phí để ra. Các động năng của ảnh hưởng tới khối lượng là đo ngay trước khi, và sau khi tác động.
Với tripsometer phương pháp phẳng kiểm tra mảnh bị ảnh hưởng bởi một bán cầu gắn trên bề ngoài của một đĩa mà là hỗ trợ trên một trục và gây ra để xoay bởi một trục mass. Các động năng của ảnh hưởng tới khối lượng là đo ngay trước khi, và sau khi tác động.

 

Liên Hệ: 0988.648.963 – 0986.81.6789

contact iso-cert-vn

Chứng Nhận Xuất EU – USA

Tìm Kiếm Tiêu Chuẩn

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Tiêu Chuẩn ISO 3864-1: 2017

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Biểu tượng đồ họa …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 15223-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 22609: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Quần áo bảo vệ …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 10993-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Đánh giá sinh học …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 14683: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Khẩu trang y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 134: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị bảo vệ …

Xem thêm

You cannot copy content of this page